Group 11

Yandan Luo, Wen Jie Lee, Jiaqi Xue, Qinyi Zhang

YouTube
YouTube Presentation
 report
View report (on issuu)